Komoda barokowa z II poł. XVIII w. – PREMIUM

nr 84

Opis

Komoda barokowa, trzyszufladowa, o wklęsło-wypukłym froncie i bokach, wsparta na czterech nogach, przednich rzeźbionych wolutowych, tylnych wolutowych. Ze ściętymi frontowymi narożami, gdzie umiejscowiono pełne kolumny. Krawędź blatu wystająca poza obrys korpusu profilowana, ujęta ćwierćwałkiem, przy cokole listwa z uskokami. Lica szuflad i boki obwiedzione obramieniem poprzecznym ujmującym środkowe pola. Szuflady rozdzielone okleinowanymi podsuwnicami. Zamki stalowe, kute, przykładane. Okucia i kluczyny odlewane, mosiężne.
Konstrukcja dębowa, okleiny orzechowe.
Północne Niemcy ?, II poł. XVIII w.

Wymiary

73 x 81 x 47 cm

Cena

14800 zł

Powrót