Hotel Lambert Mały Gabinet des Bains

nr 2067

Opis

Hotel Lambert Mały Gabinet des Bains.
Plansza numer 67 – To pomieszczenie umiejscowione w attyce hotelu było także gabinetem Woltera.
Plansza numer 68 – Fragmenty krzywizna sklepienia sufitu namalowany przez Le Sueur’a.
1. Diana zaskoczona w kąpieli przez Akteona.
2. Kallisto i jej towarzyszki. (Reprodukcja rycin Bernarda Picarta)

Powrót