Rzeźba dwóch koni z brązu

nr 86

Opis

Rzeźba dwóch koni z brązu, umieszczonych na owalnej podstawie, zwróconych ku sobie. Jeden z koni to ogier, drugi zaś to zalotna klacz arabska.
Pierwowzorem dla tej figury jest rzeźba Pierra Julesa Mene (1810-1879), który w 1852 roku wystawił ją jako figurę z wosku, a rok później wykonał ją z brązu. Był jednym z najwybitniejszych przedstawicieli francuskiej grupy animatorów wykonujących figury zwierząt, głownie domowych. Chociaż wielu artystów próbowało, niewielu osiągnęło tę samą błyskotliwość i indywidualność, którą przedstawił Mene. Przykłady jego prac są przechowywane w muzeach na całym świecie, od Marsylii po Melbourne, w tym w Luwrze i Ashmolean w Oksfordzie. Przedstawiona kopia o nazwie L’Accolade, jest jego najwybitniejszym dziełem.
Brąz patynowany, XX w.

Wymiary

43 x 70 x 34 cm

Cena

6500 zł

Powrót