Hotel Lambert Antyszambr (przedpokój) na drugim piętrze.

Opis

Hotel Lambert Antyszambr (przedpokój) na drugim piętrze
Plansza numer 41 – Widok ogólny. (wysokość pomieszczenia 4,9m).
Plansza numer 42 – Szczegóły malunków na boazerii.
Plansza numer 43 – 1. Górna część lustra. 2. Kominek (wysokość 1,17m, szerokość 1,8m)

Powrót