Hotel Le Lelletier de Saint-Targeau

nr 2116

Opis

Le Temple & Le Marais
Hotel Le Lelletier de Saint-Targeau – oranżeria i miały salon.
Plansza numer 16 – 1 i 3. Widok dawnej Oranżerii i szczegóły frontonu. 2 i 4. Widok zewnętrzny hotelu i szczegóły frontonu drzwi wejściowych.
Plansza numer 17 – Mały salon, Ludwik XVI, widok ogólny.
Plansza numer 18 – Mały salon. Szczegóły pilastrów w pinoplii.

Powrót