Le Ministere de la Marine – Salon dyplomatyczny

nr 2531

Opis

Le Ministere de la Marine – Salon dyplomatyczny.
Plansza numer 14 – Widok z boku kominka.
Plansza numer 15 – Kominek z białego marmuru. /Długość 1,85m, wysokość 1,15m
Plansza numer 16 – Układ drzwi i szczegółów gzymsu. /Wysokość drzwi 3,11 m, wielkość drzwi bez framugi – 1,56m
Plansza numer 17 – 1. Zwieńczenie wnęki. /wysokość wnętrza 1,8m. 2 i 3. Szczegóły paneli.
Plansza numer 18 – Górna część drzwi
Plansza numer 19 – 1 i 2. Góra i dół wielkiej płyty.
3. Szczegóły pnącej się do dołu dekoracji zaprezentowanej na planszy nr 16.
Plansza numer 20 – Róg sufitu.

Powrót