Mieszkanie, ulica Królewska 11

nr 2628

Opis

Dzielnica Le Faubourg Saint-Honore.
Mieszkanie, ulica Królewska 11.
Plansza numer 8 – Mały salon i szczegóły gzymsu.
Plansza numer 9 – 1. Górna część drzwi małego salonu z planszy 8;
2,3,4 i 5 – Rozeta i boazeria salonu z planszy 5 i 6.
Plansza numer 10 – 1 i 3. Górna część luster z małego salonu z planszy 8;
2. Górna część luster z salonu z plansz 5 i 6.

Powrót