Mosiężna żardiniera

nr 87

Opis

Żardiniera w formie okrągłej misy, wspartej na trzech esowato wygiętych nogach, zespolonych u dołu okrągłą łączyną. Nogi w miejscu połączenia z misą przedstawiają głowy smoków. Na środku żardiniery postać kobiety ze skrzydłami, stojącej na gałęzi, z liśćmi odchodzącymi na boki.
Nad jej głową kielich kwiatowy z tulejką do zamocowania świecy.
Mosiądz, II poł. XIX w.

Wymiary

Średnica 35 cm., wysokość 55 cm.

Cena

3800 zł

Powrót