Plac Vendome numer 19

nr 2831

Opis

La Place Vendome.
Plac Vendome numer 19.
Plansza numer 31 – Dawny Hotel d’Evreux 1707. Obecnie Hotel Gubernatora Kredytu Ziemskiego Francji. Fasada od strony podwórza reprezentacyjnego.
Plansza numer 32 – Dawny Hotel d’Evreux. Podwórze reprezentacyjne. 1. Strona od kamienic przy placu Vendome. 2. Strona od kamienic przy dawnym hotel Crozat numer 17.
Plansza numer 33 – Dawny Hotel d’Evreux. Podwórze reprezentacyjne. Elewacja budynku wejściowego.
Plansza numer 34 – Dawny Hotel d’Evreux. Widok ogólny na wielką klatkę schodową przypisywaną Contant d’Ivry.
Plansza numer 35 – Dawny Hotel d’Evreux. Wielki salon na pierwszym piętrze. Widok ogólny.
Plansza numer 36 – Dawny Hotel d’Evreux. Wielki salon na pierwszym piętrze. Szczegóły drzwi i boazerii. Wysokość łączna 7.25m.
Plansza numer 37 – Dawny Hotel d’Evreux. Wielki salon na pierwszym piętrze. Szczegóły drzwi i gzymsu.
Plansza numer 38 – Dawny Hotel d’Evreux. Wielki salon na pierwszym piętrze. Szczegóły rzeźbień na drzwiach.
Plansza numer 39 – Dawny Hotel d’Evreux. Mały salon. kominek ozdobiony kariatydami ze złoconego brązu. Długość 1.85m, wysokość 1.17m.
Plansza numer 40 – Dawny Hotel d’Evreux. Fasada od ogrodu.

Powrót