Plac Vendome numery 11 i 13

nr 2814

Opis

La Place Vendome.
Plac Vendome numery 11 i 13.
Plansza numer 14 – Hotel de Bourvallais 1706. Hotel de Villemare 1706. Oba połączono w 1718. Kancelaria Francji, później Ministerstwo Sprawiedliwości. Wielki salon na pierwszym piętrze. Widok ogólny.
Plansza numer 15 – Ministerstwo Sprawiedliwości. Wielki salon na pierwszym piętrze. Szczegóły drzwi i boazerii. Wysokość ogólna 4,94m. Szerokość drzwi wyłączając obramowanie 1,64m.
Plansza numer 16 – Ministerstwo Sprawiedliwości. Wielki salon na pierwszym piętrze. 1 Górna część lustra. 2 i 3 Szczegóły pilastru.
Plansza numer 17 – Ministerstwo Sprawiedliwości. Wielki salon na pierwszym piętrze. Kąty gzymsów.
Plansza numer 18 – Ministerstwo Sprawiedliwości. Wielki salon na pierwszym piętrze. Szczegóły boazerii.
Plansza numer 19 – Ministerstwo Sprawiedliwości. Wielki salon na pierwszym piętrze. Rozeta sufitowa.
Plansza numer 20 – Ministerstwo Sprawiedliwości. Kominek z dawnego salonu ministra, pochodzący z Hotelu de Biron.

Powrót