Salon Buquoy w Pałacu Wiedeńskim, 1851r.

nr 9176

Opis

Akwarela autorstwa Rudolf Alt (1812-1905).
Salon Buquoy w Pałacu Wiedeńskim (pierwsza połowa pokoju), 1851r.
Akwarela z temperą o wymiarach: 32 x 43 cm, sygnowanym w prawym dolnym rogu: „R. Alt 851 „.
W 1851 została namalowana seria akwarel z wnętrzami w których mieszkał pod koniec życia hrabia Jiři František Buquoy (1781-1851) – filozof, matematyk, przyrodnik, współtwórca i producent światowej sławy szkła hialitowego.

Powrót